Regulament

DE 10 ORI DIFERENTA!

Clientii platformei online https://lenjerii-romanesti.com/ beneficiaza de clauza ofertei concurente care le confera avantajul de a obtine cel mai bun pret practicat de alte platforme online cu acelasi obiect de activitate, la acelasi produs, in aceleasi conditii de comercializare.

Pentru a putea participa la promotie, clientii sunt obligati sa respecte prevederile prezentului regulament, asa cum sunt acestea descrise mai jos.

Promotia este destinata consumatorilor finali, astfel incit orice solicitare de rambursare venita din partea unei persoane juridice sau PFA va fi respinsa. Totodata, o persoana fizica care a solicitat si a beneficiat de rambursare conform prezentului regulament, este prezumata a fi actionat in nume propriu, in calitatea sa de consumator final si nu va mai putea solicita emiterea pentru bonul/bonurile de casa cu care a participat la promotie, a unei/unor facturi pentru persoana juridica sau PFA.

PREAMBUL

Definire termeni:

Clauza ofertei concurente – prevedere contractuala care permite clientului platformei online https://lenjerii-romanesti.com/ sa obtina de la acestea, conditii mai avantajoase fata de cele prevazute initial, similare celor oferite de terte persoane;

Platforme online cu acelasi obiect de activitate sunt magazinele care comercializeaza acelasi tip de produse;

Acelasi produs - produs de aceeasi natura cu cel achizitionat de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, aceeasi marca, acelasi gen, acelasi cod de produs, cu aceeasi conditionare, valabile in aceeasi zi;

Aceleasi conditii de comercializare – produsul trebuie sa poata fi achizitionat la pretul mai avantajos in aceleasi conditii in care a fost achizionat de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ Compararea se va face intre pretul de vanzare practicat de platforma online https://lenjerii-romanesti.com/in ziua in care clientul a achizitionat produsul de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ si pretul de vanzare oferit de catre un alt magazin mentionat mai sus, la aceeasi data, luandu-se in considerare preturile la bucata destinate consumatorului final, excluzand preturile practicate la alte promotii, lichidari, solduri, un produs oferit gratuit, etc.

Art. 1. Organizator:

Lenjerii Romanesti

Art. 2. Participanti:

(1) La promotie poate participa orice persoana fizica rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, client al platformei online https://lenjerii-romanesti.com/si care a achizitionat, in perioada de desfasurare a promotiei, produse din cadrul platformei online https://lenjerii-romanesti.com/

(2) Nu pot participa la promotie: persoane fizice - angajatii organizatorilor, indiferent daca se afla in timpul serviciului sau nu (angajatii societatii organizatoare), rudele de gradul I ale acestora, angajatii firmelor colaboratoare precum si rudele de gradul I ale acestora. De asemenea, nu pot participa la promotie persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA).

ATENTIE! PROMOTIA ESTE DESTINATA NUMAI CUMPARATORILOR, PERSOANE FIZICE. Lenjerii romanesti îsi rezerva dreptul de a refuza oferirea clauzei concurente oricarui client cu privire la care exista indicii certe sau suspiciuni ca ar efectua cumparaturile în legatur cu activitatea comerciala a acestuia! NU se ofera cupoane de cumparaturi persoanei careia i s-a emis factura, pe persoana juridica sau PFA si nu se emite factura, pe persoana juridica sau PFA, persoanei care a participat la promotie, primind cupoane de cumparaturi.

Art. 3. Perioada si locul de desfasurare :

Promotia este valabila pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/,

Art. 4. Conditii de validitate :

Pentru ca un client al platformei online https://lenjerii-romanesti.com/ sa poata beneficia de aceasta oferta promotionala, trebuie intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

1.clientul sa fi achizitionat, in perioada de desfasurare a promotiei, un produs de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, achizitionare confirmata prin bonul sau factura fiscala din ziua respectiva, de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, in care se prezinta pentru rambursare;

2.clientul sa fi achizitionat acelasi produs (aceeasi marca, tip, gen, cod produs), de la o alta platforma online concurenta, cu acelasi obiect de activitate, in aceesi zi in care a achizitionat un produs de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ conform celor de mai sus (pct. 1), insa la un pret inferior celui practicat pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ si sa nu fi returnat produsul magazinului concurent din care a fost achizitionat;

3.produsul sus mentionat sa fie comercializat in ambele paltforme online (https://lenjerii-romanesti.com/ si, respectiv, platforma concurenta), in aceleasi conditii :

· daca produsul se afla in promotie pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, rambursarea se va acorda daca acelasi produs se afla in promotie si la magazinele concurente mentionate mai sus si invers, daca produsul se afla in promotie la magazinele concurente mentionate mai sus, rambursarea se va acorda daca acelasi produs este in promotie si pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/.

· daca produsul face parte dintr-un pachet promotional pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, acelasi produs trebuie sa faca parte dintr-un pachet promotional si la platformele concurente mentionate mai sus si invers, daca un produs face parte dintr-un pachet promotional la platformele concurente mentionate mai sus, el trebuie sa faca parte dintr-un pachet promotional, cu aceeasi conditionare si compozitie si pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/;

· daca produsul face parte dintr-un stoc de produse de lichidare sau soldare pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, acelasi produs trebuie sa faca parte dintr-un stoc de lichidare, respectiv soldare, la platformele online concurente mentionate mai sus si invers, daca un produs face parte dintr-un stoc de produse de lichidare sau soldare la platformele online concurente mentionate mai sus, trebuie sa faca parte dintr-un stoc de lichidare si pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/

Art. 5. Mecanismul promotiei :

5.1. Dacă în momentul achiziționării produselor de platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, cumpărătorul constată că același produs, este disponibil și poate fi achiziționat în aceleași condiții, în aceași zi, dar la un preț mai mic de la un alt magazin cu același obiect de activitate, din afara magazinelor Lenjerii romanesti, conform definiției de mai sus, se angajează sa ramburseze de 10 ori diferența de preț consumatorului. Clientul are la dispozitie 7 zile calendaristice pentru a completa formularul de rambursare. În cazul în care clientul depășește termenul de 7 zile calendaristice și nu completează formularul în vedere rambursării, pierde dreptul de mai primi de 10 ori diferenta de preț.

Pentru a beneficia de restituirea dublului diferentei de pret clientul este obligat sa completeze toate informatiile cuprinse in formularul de rambursare, pe baza prezentării, de către client, a următoarelor documente:

a) bonul fiscal (sau factura fiscală), care atestă achiziționarea produsului din cadrul magazinului https://lenjerii-romanesti.com/

b) bonul fiscal (sau factura fiscala) care atesta achizitionarea aceluiasi produs la un pret inferior, de pe o platforma online concurenta mentionata mai sus, in aceeasi zi in care a achizitionat produsul de platforma online https://lenjerii-romanesti.com/;

c) actul de identitate al clientului

5.3. Clientul va semna formularul sus mentionat, in baza acestuia urmand a i se face rambursarea.

5.4. Compararea preturilor se va face intre pretul de vanzare de platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, valabil in ziua in care clientul a achizitionat produsul de platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ si pretul de vanzare, din aceeasi zi, oferit de catre o alta platforma online, cu excluderea preturilor practicate de catre acesta din urma pentru alte tipuri de conditionari, lichidari speciale, soldari, etc.

5.5. Daca se intrunesc conditiile de rambursare, descrise la Art. 4, clientul va primi de 10 ori diferenta de pret, de la de platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, suma totala rambursata va fi maximum egala cu pretul de vanzare al produsului inscris pe bonul fiscal care atesta achizitionarea lui de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/. Rambursarea nu se va face in bani, ci prin intermediul unui cupon valoric de cumparaturi, valabil pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ pentru o perioada de 30 de zile de la eliberarea acestora.

5.6. Promotia se aplica pentru maximum 10 unitati de produs identice, figurand pe acelasi bon fiscal emis de platforma onlinehttps://lenjerii-romanesti.com/ , iar valoarea totala a rambursarii aferente fiecarei unitati de produs in parte nu va putea depasi pretul, cu TVA , la care a fost achizitionat respectivul produs de platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, astfel incat, in situatia in care suma aferenta rambursarii pentru o unitate de produs ar fi mai mare decat pretul cu care clientul a achizitionat produsul de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, suma rambursata va fi maxim egala cu pretul de vanzare al produsului inscris pe bonul fiscal care atesta achizitionarea lui de pe platforma onlinehttps://lenjerii-romanesti.com/. (Exemplu pentru o unitate de produs : daca pretul de achizitie de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, al unui produs este de 80 de ron, iar un client a achizitionat 10 unitati ale aceluiasi produs si diferenta dintre pretul practicat de pe o alta platforma online concurenta si pretul de achizitie de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ este de 10 ron, in loc de a se rambursa 10 ron*10 adica 100 de ron, clientul va putea primi maximum pretul de achizitie pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, adica un cupon de 80 de ron pentru o unitate de produs. Exemplul se aplica in mod corespunzator in cazul achizitionarii mai multor unitati ale aceluiasi produs, dar nu mai mult de 10 unitati, conform celor de mai sus.).

5.7. Totodata, la calculul rambursarii se va lua in considerare numarul de unitati ale aceluiasi produs achizitionate de pe platforma concurenta astfel incat nu se va efectua rambursarea decat pentru un numar de unitati de produs egal cu numarul de unitati de produs identic achizitionate de pe platforma concurenta, indiferent daca au fost achizitionate mai multe unitati ale acelui produs de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, fara insa a aduce atingere punctului 5.6. de mai sus (exemplul 1: daca un client a achizitionat de pe paltforma online concurenta un numar de 3 unitati ale unui produs, fapt dovedit cu factura fiscala/ bonul fiscal emis de acel magazin, iar de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ a achizitionat un numar de 10 unitati ale aceluiasi produs, rambursarea se va face pentru maxim 3 unitati de produs, iar nu pentru 10 unitati de produs; exemplul 2.: daca un client a achizitionat de pe platforma online concurenta un numar de 12 unitati de produs iar de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/a achizitionat un numar de 15 unitati ale aceluiasi produs, rambursarea se va face pentru maxim 10 unitati de produs, conform pct. 5.6. de mai sus).

5.8. Din contra, nu se va lua in calcul in vederea rambursarii numarul de produse achizitionate de pe platformele online concurente in situatia in care acest numar depaseste numarul de produse achizitionate de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, rambursarea facandu-se exclusiv in functie de numarul de unitati ale acelui produs achizitionate de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, fara a aduce atingere punctului de lucru 5.6. de mai sus (exemplul 1.: daca un client a achizitionat de pe o platform online concurenta 5 unitati ale unui produs, iar de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ a achizitionat un numar de 3 unitati ale aceluiasi produs, rambursarea se va face pentru 3 unitati, iar nu pentru 5; exemplul 2.: daca un client a achizitionat de pe o platfroma online concurenta 12 unitati ale unui produs, iar de pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ a achizitionat un numar de 11 unitati ale aceluiasi produs, rambursarea se va face pentru 10 unitati, conform pct. 5.6. de mai sus).

5.9. Pe parcursul valabilitatii promotiei va fi acceptata o singura solicitare de rambursare venita din partea aceluiasi client, pentru acelasi produs figurand pe bonul fiscal emis si in baza unei singure facturi fiscale/bon fiscal emis de o platforma online concurenta in aceeasi zi. De asemenea, un client nu se poate prezenta cu bonuri fiscale diferite de la mai multe platforme online concurente, bonuri fiscale emise pentru acelasi produs. Nu este posibila participarea mai multor clienti cu aceeasi factura/ bon fiscal emis de o platfroma concurenta pentru acelasi produs. Nu este posibila utilizarea spre rambursare, de mai multe ori, de catre un singur client, pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/, a aceleiasi facturi/bon fiscal emise de platforma / platformele concurente, indiferent de cate bonuri fiscale/facturi din aceeasi zi emise ar detine clientul respectiv pentru produsul in cauza.

5.10. Prin urmare, in scopul evitarii solicitarii de mai multe ori a garantiei celui mai bun pret de catre unul sau mai multi clienti pentru acelasi produs, produsul in cauza va fi anulat pe bonul fiscal , respectiv la momentul acordarii rambursarii, iar organizatorul va intocmi o baza de date centralizata, in care va inscrie numarul si data facturii/facturilor fiscale emise platformele online concurente, utilizate de catre client, precum si codul produsului/produselor pentru care s-a efectuat rambursarea. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza rambursarea in cazul in care, in urma verificarii acestei baze de date, reprezentantii Organizatorului constata ca o alta rambursare, in baza aceleiasi facturi emise de o platforma concurent, pentru acelasi produs. Aceasta baze de date mentionata mai sus va fi distrusa la sfarsitul promotiei.

5.11. De asemenea, rambursarea se va efectua pentru maxim 10 unitati per articol, per locuinta (persoane care locuiesc sub acelasi acoperis, la aceeasi adresa), urmand astfel ca, in cazul in care, la solicitarea rambursarii de catre un client, reprezentantul Organizatorului constata ca un alt membru al familiei sau persoana avand acelasi domiciliu ca si clientul solicitant a prezentat deja in cadrul aceluiasi magazin si a beneficiat de o rambursare pentru articolul in cauza, sa emita un refuz conform celor de mai jos, indiferent daca acestia detin, fiecare, bonuri/ facturi fiscale distincte pentru produsul in cauza.

5.12. Daca nu sunt intrunite conditiile de rambursare clientul va primi, la cerere, in scris refuzul de rambursare. Orice contestare a acestui refuz poate fi depusa online la email ro(at)

5.13. In cazul in care clientul solicita retur pe produsul / produsele pentru care a beneficiat de restituirea diferentei de pret, este obligat sa returneze cuponul de cumparaturi astfel obtinut, acesta fiind anulat din oficiu. Indiferent daca clientul va restitui sau nu cuponul, acest cupon nu va mai putea fi folosit pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ . In cazul in care cuponul a fost deja utilizat de catre client, inainte de efectuarea returului, clientul nu va mai putea solicita efectuarea returului produsului/produselor in baza caruia/carora a primit cuponul. Aceasta prevedere nu va aduce atingere eventualelor drepturi ale consumatorilor prevazute de lege.

5.14. Regulamentul prezentei promotii poate fi consultat pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/ sau la Call Center - la numarul de telefon 0772.232.201 (Luni-Vineri intre 09:00-17:00) . Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica acest regulament, oricand pe perioada desfasurarii sale, din proprie initiativa.

5.15. Organizatorul isi rezerva de asemenea dreptul de a refuza rambursarea in cazurile in care are suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate de catre clienti in vederea rambursarii (facturi fiscale/ bonuri fiscale/document de identitate, etc.), nefiind, in acest caz, obligat sa justifice in scris refuzul sau.

Art. 6 Informarea participantilor conform legii 677/2001

(1) Prezentul regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate putand fi consultat gratuit pe platforma online https://lenjerii-romanesti.com/

(2) Participarea la campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

(3) prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de client cu ocazia completarii formularului de rambursare, în scopuri de reclamă şi publicitate, aceasta prelucrare fiind inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter pesonal la numarul 5183.

(4) Prin participarea la prezenta operatiune promotionala, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate sa intre in baza de date a Organizatorului, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestuia cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Organizatorul va putea dezvalui datele furnizate de participanti catre entitati afiliate sau alte terte entitati, dupa cum urmeaza: societati de asigurare si reasigurare, societati bancare, furnizori de bunuri sau servicii.

(5) Conform legii nr. 677/2001, participantii au dreptul de acces la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator.

(6) Participantii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2011, in special a datelor incomplete sau inexacte.

(7) In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime elgate de situatia particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

(8) De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

(9) In vederea exercitarii drepturilor mentionate la paragrafele (5)-(8) de mai sus, participantii vor adresa o cerere scrisa, datata si semnata, adresata Lenjerii Romanesti la adresa de email ro(at)

(10) Prin acceptarea premiului castigat, castigatorul este de acord ca numele, datele sale de identificare sau fotografia sa sa poata fi facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator in materiale tiparite, audio sau video fara ca acesta (castigatorul) sa emita pretentii financiare impotriva organizatorului pentru realizarea acestor operatiuni.